На 29 септември 2018г екипът от младежи в програма Starters премина обучение на тема „Убедителна комуникация и вдъхновяваща реч“.

В съботния септемврийски ден, младежите надградиха своите умения за успешното презентиране. След анализ на личния си опит в презентирането и убедителната комуникация, участниците споделиха своите трудности в досегашното представяне на социалните си идеи.

С обучителя Ренета Венева, младите хора изготвиха своите убедителни послания пред различни аудитории, усвоиха знания за поставяне на цели, съобразяване с профила на аудиторията, изготвяне на вдъхновяващо начало и край, определяне на съдържанието на посланието- тези и аргументи

В края на обучението, всеки от участниците имаше възможността,а чрез ролеви разигравания, да упражни наученото за убедителната презентация с послание, избирайки целева аудитория, която е свързана с неговия личен социален проект.

Програмата „Стартерс“ е част от дейностите по проект „Младежка социална зона“ – част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, изпълняване от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“