Стартира инициативата „Матрица на глада“, координирана от студентката по псхилогия Катерина Чобанова. Тя  е насочена към превенция и информираност на хранителните разстройства сред младежи и техните родители. Основната дейност на инициативата е насочена към организирането на информационни кампании за превенция и информираност относно хранителните разстройства, насочени към младежи 14 – 19 години и техните родители.

Можете да се включите като доброволец в иницативата като попълните до 15 януари 2019 г следния формуляр.

Инициативата “Матрица на глада“ част от проект “Младежка социална зона“, чийто дейности ще се реализират в рамките януари – септември 2019г. в град Пловдив.Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019г.