Стартира още една от инициативите на 15-те младежи, включени в програма Starters на Национален алианс за работа с доброволци. „Мобилно танцово студио“ е проктна идея на Лолита Артюхова, която цели популяризирането на на танца като възможност за себеизразяване, целеполагане и здравословна физическа активност. Иницативата е насочена към деца и младежи, настанени в институции. До края на годината в програмата ще бъдат включени 16 деца на възраст 9 – 18 години, живеещи в Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ и „Детска къща“ в Пловдив.

Инициативата включва провеждането на танцови уроци на място в институцията два пъти седмично, танцови и обучителни работилници и финален спектакъл през месец юни.

На 14 април 2019г. се проведе първата от серия работилници и лекции на тема „Храна за размисъл и здраве“ с лектор Десислава Иванова. Участниците дискутираха основните елементи от здравословното хранена и значимостта му за физическата активност.

Инициативата е част от Прокет „Младежка социална зона“, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019г.