Инициатива „Мулти култи работилници за толерантност“ стартира през април в Пловдив. В инициативата са включени 20 деца от две училища от Район Северен в Пловдив – ОУ „Йордан Йовков“ и ОУ „Димитър Димов“.

В продължение на три месеца, деца със смесен етнически характер от 4 клас от двете училища ще имат съвместни часове в работилници за изучаване на различни видове танци, както и провеждането на различни спортни събития. През месец юни ще се проведе и финалното събитие – спектакъл на открито, изготвен от децата и техните преподаватели.

Инициативата е на участника в програма Стартерс – Кадри Мехмедов и цели преодоляване на стереотипите към ромската общност и изграждане на толерантни отношения между младежите в Пловдив, чрез организиране на съвместни събития.