За проекта

За проекта 2018-02-22T08:49:10+00:00

През януари 2018 година, фондация НАРД стартира проект „Младежка социална зона”, чиито дейности са част от програмата на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата 2019, който ще се реализира в периода януари 2018 – септември 2019.
Проектът цели да осигури на младите хора в Пловдив възможност да работят вдъхновено и да проектират и реализират своите собствени идеи в полза на местната общност, уязвими групи, хора от малцинства и други етноси чрез включване в едногодишна програма с подкрепа от външни и вътрешни експерти на НАРД.

След процедура по апликация и селекция, проектът ще обхване 15 млади хора на възраст 14 – 35 години с различен социален и професионален статус, които ще се включат в „Starters” и ще имат възможност да разработват идеи за проекти, кампании и инициативи:

  • промотиращи Пловдив като столица на културата 2019
  • предприемачески дейности, насочени към уязвими групи
  • идеи, насочени директно към ромското население в Пловдив и ефективното им включване в културния живот на града

Младежите ще преминат през едногодишната програма „Starters”, осигуряваща им обучения и консултации по различни теми: изготвяне на бизнес план, активно

Партньори в проекта са: Младежка фондация Арете – www.areteyouth.org, Бигент-Германия – www.bigent.org

Екип

Ренета Венева
Ренета Венева
ръководител проект
Радост Чапкънова
Радост Чапкънова
експерт и консултант
Мария Шишкова
Мария Шишкова
координатор проект
Мирко Шваниц
Мирко Шваниц
експерт
Вера Михайлова
Вера Михайлова
визуализация и публичност